Fyra i rad

Fyra i rad - Översikt

Detta spel är spelbart mot datorn. Du spelar med O-tecknet, och datorn spelar med X-tecknet. Syftet är att göra 4 på varandra följande tecken på egen hand, på samma linje, kolumn eller diagonalt.

Ett drag består i att placera din egen skylt på en av de 13 kolumnerna, efter eget val. Skylten faller ner mot kolonnens botten tills den når ett annat tecken. På grund av detta fylls kolumnerna nedifrån och upp.

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.