Tutorial för Nonograms / Japanskt bildkryss

Nonograms (kända över hela världen under olika namn) är spel baserade på ett beskrivande kod - i samband med varje rad och kolumn i en tabell - som anger längden på varje grupp av konsekutiva blå rutor på den linjen. Detta Nonograms handledning hjälper dig att öva spel problemlösning för en enda rad baserat på denna beskrivande kod.

För varje given kod, markera följaktligen rutorna där du är säker på om deras värde (blå eller tom). Lämna frågetecken på rutorna som du inte har tillräckligt med information för att fatta ett beslut.

Till att börja, välj frågesport typ.

Om spelet inte att ladda, så måste du aktivera Javascript i din webbläsare...

Legend:

osäkert kvadrat

baseras på definitionen koden, måste detta torg fyllas

baseras på definitionen koden, måste detta torg vara tom

Avsluta handledning, spela spelet

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.