Hänga gubbe

Hänga gubbe bild Ordet är:Hänga gubbe - Reglerna

Syftet med spelet är att gissa en slumpmässig ord som valts av datorn, genom att prova flera möjliga bokstäverna i ordet. Varje försök avslöjar de platser där brevet är placerade inne ordet, eller alternativt leder till slutförandet av bödeln bilden. När ritningen är klar, antalet misslyckade gissningar nått sin övre gräns och spelet är över. Lycka till!

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.