Numerisk pussel
Numerisk Puzzle - Regler

Du måste ordna siffrorna i ordning, från 1 till 15. De första fyra siffrorna, från 1 till 4, måste beställas på första raden, de närmaste fyra siffrorna på andra raden och så vidare. På den sista raden i den högra, tom ruta ska placeras.

Giltiga drag består i att byta en numrerad fyrkant med tom ruta. Dessa två rutor som ska bytas måste vara grannar (måste numrerade torget placeras till vänster, höger, övre eller undre sidan av tom ruta).

Lycka på att lösa pusslet!

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.