Släcka ljuset

Nivå: 1 (ur 30)   [>> nästa nivå]

Försök igen här ombord igen

Generera en ny konfiguration, med svårighet samma nivå

Släcka ljuset - Reglerna

Släcka ljuset spel har följande regler:

  • syftet med spelet är att stänga av alla lampor på bordet
  • klicka på en fyrkant växlar sitt blixttillstånd
  • klicka på ett torg också växlar tillståndet i dess Nord, Syd, Öst och Väst grannar
  • alla nivåer genereras slumpmässigt, men de tenderar att öka i svårigheter

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.