Gissa numret

Starta ett nytt spel

Gissa numret - Regler

Gissa det numret är ett spel där du måste använda din logik för att gissa ett 4-siffrigt hemligt nummer som valts av datorn i början av spelet. Numret bildas med siffror 0-9; varje siffra visas en gång som mest.

Detta nummer gissat av dig via flera försök. Ett försök består i en föreslagen nummer, vald av dig, och datorn svar. Datorn måste berätta för dig, i sitt svar, hur många siffror har du gissade på samma position, och hur många siffror har du gissade på en annan position.

Använda information från datorns svar, måste du gissa numret med så få drag som möjligt. Lycka till!

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.