Kakuro

[3x3] [4x4] [5x5] [9x8] [13x13] [15x15] [20x20] [15x30] [25x25] [30x30]

Spelets regler

  • alla tomma rutor måste fyllas med siffror mellan 1 till 9.
  • summan av varje horisontell blocket ska vara lika med ledtråd på sin vänstra.
  • summan av varje vertikal blocket ska vara lika med ledtråd på sin topp.
  • inget nummer kan användas i samma kvarter mer än en gång.
  • varje pussel har en unik lösning.

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.