Kinaschack

Återstående bitar: 32

Starta ett nytt spel

Kinaschack - Reglerna

Syftet med detta pusselspel är att upptäcka en sekvens av rörelser som lämnar den slutliga utformningen av spelet med så få som möjligt pjäser på brädet.

Ett drag består i att välja en specifik pjäs på brädet, som har en granne stycke som ligger nära den. Genom att utföra flytten, pjäsen 'hoppar' över sin granne och landar rätt över det, där en tom plats måste hittas. Grannen som hoppade över tas bort från brädet.

För att ange ett drag, klicka på den bit som du vill flytta, och klicka sedan på destinations torget. Stycket mellan dem automatiskt tas bort om flytten är giltigt.

Andra onlinespel

Prova andra Spel.org produktionerna, sorterade efter deras popularitet:

1. Japanskt bildkryss
Upptäck dolda bilder baserade på siffer ledtrådar.

2. Futoshiki
Fyll en styrelse genom att respektera olikheter.

3. X-Boll
Avlägsna grupper av bollar i rätt ordning.

4. Tre i rad
Gör tre tecken i rad för att vinna spelet.

5. Ord Twister
Form alla möjliga ord med de givna bokstäver.